Tag: 生日集氣

Soso Mask

Soso Mask

鄭生好熟嘅朋友都知道 好多年前12點正嘅一個生日訊息改變咗鄭生往後嘅生活 鄭生好多時都公開承認以住可能太多負能量 不過負能量又係佢一種強大嘅推動力 點都好 希望今年一切回復正常 簡簡單單就好 鄭生今年收到KOL拍攝神器,兩梳蕉,同May姐生活百貨嘅生日卡 各位都知道鄭生唔收禮物所以都好守規矩 如果想送禮,大家不如集氣令鄭生心想事成 相信就係比SOSoBoss最大嘅祝福 #SOSOBoss #生日集氣 Source