Tag: SOSoCafe

Soso Mask

Soso Mask

鄭生抑鬱症發作 不過應該不會影響明天中午1點正開Live拜神 #12月22日#SOSoMask #SOSoSHOP #SOSoCAFE Source

Soso Mask

鄭生口中嘅佛系其實係一種有目的放下嘅態度 亦同時係種執念 口裏說随緣但又恐怖地認真 你哋睇佢訂張櫈就知🤦🏻‍♂️ #與魔鬼共事 #SOSoCafe #SOSoMask #SOSoBoss Source

Soso Mask

Soso Mask

執於一念,將受困於一念 一磚一瓦,苦樂自渡,冷暖自知 #SOSoMass #SOSoBoss #SOSoCafe Source